Právní ujednání

Provozovatel www stránek

Tomáš Popelka, IČO 61371157 je jediným a výlučným provozovatelem webu www.metavisual.cz.

Tomáš Popelka, IČO 61371157 upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Tomáš Popelka, IČO 61371157 může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby třetích stran popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Tomáš Popelka, IČO 61371157 nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Tomáš Popelka, IČO 61371157 poskytuje u dodávaných produktů a služeb garance a záruky vyplývající ze zákona.

Informace o zákaznících nejsou uchovávány. Pokud je nutné informace o zákazníkovi uchovat, děje se tak výlučně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré informace o zákaznících jsou použity výhradně pro potřebu obchodu a v žádném případě se neposkytují třetím osobám, vyjma služeb dopravních společností, které obdrží informace v rozsahu zajišťujícím bezproblémové doručení zásilky.

Copyright

Veškeré materiály (texty, ilustrace, fotografie a jiné použité grafické prvky – signatury apod.,…) publikované na výše uvedených webových stránkách, informačních, propagačních a prezentačních materiálech Tomáš Popelka, IČO 61371157 jsou chráněny autorským zákonem.